Misi Kami

Sejarah sebuah bangsa didasarkan pada kenyataan dari beberapa peristiwa.
Namun, beberapa sejarah bangsa didasarkan pada beberapa kebenaran dari peristiwa yang sama.

Karenanya, misi kami adalah menceritakan kebenaran sejarah. Baik sejarah lokal maupun global.

Bagaimana kami melakukannya, kami paparkan di dalam Isotia Writing Concept.
logo med tekst 150